2403 lượt xem

Những câu nói hay về cha mẹ trong Phật Giáo ý nghĩa, sâu sắc

Có rất nhiều những câu nói hay về cha mẹ trong Phật Giáo. Những trích dẫn này cho chúng ta nhiều bài học hay về công ơn nuôi dưỡng của đấng sinh thành. Cùng Phụ nữ đẹp 24h khám phá những câu nói hay này ngay sau đây nhé!

Những câu nói hay về cha mẹ trong Phật Giáo

Những câu nói hay về cha mẹ trong Phật Giáo
Những câu nói hay về cha mẹ trong Phật Giáo

Hay nói rõ hơn, đức Phật đã đưa ra tiêu chuẩn đối với một người con được gọi là hiếu đạo thì phải hội đủ cả hai mặt sự và lý. Sự là hình thức báo đáp bên ngoài, là lo lắng, chăm nom phụng dưỡng cha mẹ khỏi mọi điều thiếu thốn về vật chất; luôn tôn trọng kính lễ cha mẹ và không được làm cho cha mẹ phiền lòng. Lý là chăm lo đời sống tâm linh cho cha mẹ. Hướng cha mẹ phát khởi thiện tâm, gieo tạo phước lành, tu theo chánh đạo; là làm sao cho cha mẹ hiểu rõ đường lành, tin sâu nhân quả, thoát ngoài vòng mê tín, ra khỏi luân hồi nghiệp báo, đạt được an lạc giải thoát trong hiện tại và tương lai.

Nói cách khác, một đời sống hiền thiện chính là hiếu hạnh, là phát tâm báo ân. Còn như làm điều tà ác, không tu dưỡng đạo đức là bất hiếu.

Theo quan điểm của Phật Giáo, thiện là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không nói hai lưỡi, không nói lời độc ác, không nói lời phù phiếm, không tham, không sân, không si, có chánh kiến. Ngược lại là bất thiện. Mà tham, sân, si chính là gốc rễ của bất thiện.

Cho nên người tu học Phật pháp phải thấy rõ điều này để biết cách áp dụng lời Phật dạy vào đời sống sinh hoạt của chính mình, để mỗi ngày bớt tham, sân, si, thăng tiến trên đường đạo. Được như vậy mới thật sự là người con hiếu đạo.

Trong đạo Phật, vấn đề hiếu đạo được đề cập trong nhiều trong Kinh tạng Pali của Phật Giáo Nguyên Thủy và Hán tạng của hệ phái Bắc tông như: kinh Trường Bộ, kinh A Hàm, kinh Báo Ân, kinh Vu Lan Bồn, kinh Hiếu Tử, kinh Tâm Địa Quán…

Ở đây, chúng tôi sưu tập lại một số ít trong rất nhiều pháp thoại đức Phật thuyết về công ơn cha mẹ và cách thức đáp đền của con cái đối với cha mẹ hầu chia sẻ cùng các bạn.

Phật dạy:

“Cùng tột điều thiện không gì hơn hiếu

Cùng tột điều ác không gì hơn bất hiếu”.

(Kinh Nhẫn Nhục)

“Từ vô lượng kiếp đến nay, chúng sinh lang thang trong nẻo luân hồi, bỏ thân này nhận thân khác, sinh đi sinh lại bao lần, sữa mẹ mà chúng ta đã uống còn nhiều hơn nước trong bốn biển”.

(Kinh Tương Ưng)

“Này các tỳ kheo! Có hai người mà các thầy không thể nào đền ơn cho hết được, đó là cha và mẹ. Nếu có kẻ vai trái cõng cha, vai phải cõng mẹ, đi xa ngàn dặm, cung phụng đủ mọi thức ăn, đồ mặc, chăn đệm và thuốc thang, thậm chí cha mẹ có tiểu tiện, đại tiện trên vai đi nữa, cũng chưa trả được ân sâu cha mẹ. Các thầy phải biết, ân cha mẹ nặng lắm, bồng bế nuôi nấng, dưỡng dục đúng lúc, làm cho ta trưởng thành. Vì thế, mà biết ân đó khó trả. Do vậy, người con hiếu thảo muốn báo đáp công ơn cha mẹ đúng chánh pháp cần phải thực hành những việc sau đây:

– Nếu cha mẹ chưa có niềm tin, phải khuyến khích cha mẹ phát tâm tin tưởng tam bảo.

– Nếu cha mẹ xan tham, phải khuyến khích cha mẹ phát tâm bố thí.

– Nếu cha mẹ theo điều ác, phải khuyến khích cha mẹ hướng về đường thiện.

– Nếu cha mẹ theo tà kiến, phải khuyến khích cha mẹ trở về với chánh kiến.

Làm được như vậy là trả ơn cha mẹ đúng với chánh pháp, khiến cha mẹ không những được an vui trong hiện tại, mà còn gieo phước lành trong tương lai”.

(Kinh Tăng Nhất A Hàm)

“Cung kính và vâng lời cha mẹ.

– Phụng dưỡng khi cha mẹ già yếu.

– Giữ gìn thanh danh truyền thống gia đình.

– Bảo vệ tài sản cha mẹ để lại.

– Lo tang lễ chu đáo khi cha mẹ qua đời”.

(Kinh Trường Bộ)

“Vô thỉ là luân hồi. Này các tỳ kheo, không dễ gì tìm được một chúng sanh trong một thời gian dài này lại không một lần nào làm mẹ, làm cha”.

(Kinh Tương Ưng)

“Tất cả người nam là cha ta , tất cả người nữ là mẹ ta . Bao nhiêu đời kiếp ta từ đó mà sanh ra , nên chúng sanh trong sáu đường là cha mẹ của ta cả” .

(Kinh Phạm Võng)

“ Này các Thầy Tỳ Kheo! Nếu người nào biết ơn và đền ơn cho dù ở cách xa Ta ngàn dặm , nhưng ta vẫn xem người đó như đứng hầu gần bên Ta . Còn nếu như người nào không biết ơn và đền ơn , cho dù người đó có đứng hầu gần bên Ta nhưng Ta vẫn xem họ cách xa ngàn dặm”.

(Kinh Tăng Nhất A Hàm)

“ Nếu có người muốn được vua Phạm Thiên ở trong nhà , hãy hiếu dưỡng cha mẹ , vua Phạm Thiên đã có ở trong nhà . Muốn có Đế Thích ở trong nhà , hãy hiếu dưỡng cha mẹ , Đế Thích sẵn ở trong nhà . Muốn được tất cả thiên thần ở trong nhà , chỉ cúng dường cha mẹ , tất cả thiên thần đều ở trong nhà . Cho đến muốn cúng dường Thánh Hiền và Phật , chỉ cúng dường cha mẹ , các vị Thánh Hiền và Phật đều ở trong nhà”.

(Kinh Tạp Bảo Tạng)

“Phật hỏi các Thầy Sa môn: Con nuôi cha mẹ, lấy cam lồ trăm vị làm thức ăn, dùng thiên nhạc làm vui tai, sắm y phục hảo hạng mặc nơi thân, vai cõng cha mẹ đi khắp bốn phương, suốt đời phụng dưỡng như vậy, đáng gọi là hiếu chăng?

Các Thầy Sa môn thưa: Người này là đại hiếu.

Phật dạy: Chưa gọi là hiếu.

Phật bảo các Thầy Sa-môn : Xem người thế gian không có hiếu thảo, chỉ thế này mới gọi là hiếu: Hãy khuyên cha mẹ bỏ ác làm lành, thọ tam Quy giữ ngũ Giới. Dù cha mẹ sớm mai thọ trì quy giới , chiều về cõi chết , đối với ơn nặng cha mẹ nuôi dưỡng , cũng gọi tạm đền”.

(Kinh Hiếu Tử)

Mẹ hiền còn sống là mặt trời giữa trưa chói sáng

Mẹ hiền khuất bóng là mặt trời đã lặn

Mẹ hiền còn sống là mặt trăng sáng tỏ

Mẹ hiền khuất rồi là đêm tối âm u.

(Kinh Tâm Địa Quán)

Vui thay hiếu kính Mẹ

Vui thay hiếu kính Cha

Vui thay kính Sa môn

Kính bậc Thánh vui thay.

(Kinh Pháp Cú)

“Có hai hạng người , này các Tỳ kheo, ta nói không thể trả ơn được. Thế nào là hai. Là mẹ và cha. Nếu một bên vai cõng cha , một bên vai cõng mẹ, làm vậy cho đến trăm tuổi, nếu đấm bóp, thoa nước tắm rửa , thoa gội , và dầu tại đấy có vãi tiểu tiện , đại tiện như thế , này các Tỳ Kheo cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha. Vì cớ sao? Vì rằng, này các Tỳ kheo, cha mẹ đã làm nhiều cho con cái , nuôi nấng, nuôi dưỡng con khôn lớn, giới thiệu con vào đời”.

(Kinh Tăng Chi I)

“ Làm con đối với cha mẹ đem chút lễ mọn cúng dường thì được phước vô lượng , trái lại làm ít điều bất thiện đối với cha mẹ tội cũng vô lượng”.

(Kinh Tạp Bảo Tạng)

“ Thế Tôn lấy một ít đất để trên đầu ngón tay rồi hỏi các Thầy Tỳ kheo, đất trên đầu ngón tay ta nhiều hay đất trên quả địa cầu này nhiều?

Bạch Đức Thế Tôn! Đất trên đầu ngón tay Như Lai so với đất trên quả địa cầu thì quá ít.

Cũng vậy, này các Tỳ kheo, những chúng sanh hiếu kính với cha mẹ thì quá ít , như đất trên đầu ngón tay của ta, còn những chúng sinh không hiếu kính với cha mẹ lại quá nhiều như đất trên địa cầu”.

(Kinh Tương Ưng)

“ Những đứa con bất hiếu , sau khi chết bị đọa vào địa ngục A tỳ , lửa dữ thiêu đốt , ăn hoàn sắt nóng , uống nước đồng sôi , gươm đao đâm chém …. ngày đêm chết sống muôn lần , đến trăm ngàn kiếp không ngừng một giây , sự hình phạt tại A tỳ ngục , rất nặng nề ngỗ nghịch song thân”.

(Kinh Báo Hiếu)

“ Ta trong nhiều kiếp quá khứ , nhờ từ tâm hiếu thuận , cúng dường cha mẹ , do công đức đó , nên sinh lên các từng trời thời làm Thiên đế , xuống nhân gian thì làm Thánh Vương”.

(Kinh Hiền Ngu)

“ Thuở Phật còn tại thế có một vị chư Thiên đến hỏi : “ Bạch Đức Thế Tôn , làm sao để có được vận may ?”

Phật đáp :

“ Phụng dưỡng cha và mẹ là vận may tối thượng”.

(Kinh Hạnh Phúc)

“ Ta trải qua nhiều kiếp tu hành thành đạo là nhờ công ơn của cha mẹ nuôi dưỡng”.

(Kinh Phân biệt)

“ Thờ trời đất quỷ thần không bằng có hiếu với cha mẹ , vì cha mẹ là hai vị thần minh cao nhất trong các thần minh”.

(Kinh Tứ Thập Nhị Chương)

“ Hiếu hạnh đứng đầu trăm hạnh tốt . Hiếu cảm đến trời thì mưa hòa gió thuận , hiếu cảm đến đất thì muôn vật hóa sinh , hiếu cảm đến người thì mọi phúc tăng trưởng”.

(Khế kinh)

“Ơn cha lành như núi Thái , nghĩa mẹ hiền sâu hơn biển cả . Nếu ta ở trong đời một kiếp , nói công ơn cha mẹ không thể hết” .

“Cha mẹ tại tiền như Phật tại thế , gặp thời không có Phật , khéo thờ cha mẹ tức là thờ Phật vậy”.

(Kinh Tâm Địa Quán)

“Cha mẹ là Phạm Thiên

Bậc đạo sư đời trước

Xứng đáng được cúng dường

Vì thương đến cháu con

Do vậy bậc hiền trí

Đảnh lễ và tôn trọng

Dâng thức ăn nước uống

Vải mặc và giường nằm

Thoa bóp cùng tắm rửa

Với sở hành như vậy

Đời này người hiền khen

Đời sau hưởng Thiên lạc”.

(Kinh Hạnh Phúc)

“Thế Tôn lại bảo A Nan

Ơn cha nghĩa mẹ mười phần phải tin

Điều thứ nhất giữ gìn thai giáo

Mười tháng trường chu đáo mọi bề

Thứ hai sanh đẻ gớm ghê

Chịu đau chịu khổ mỏi mê trăm phần

Điều thứ ba thâm ân nuôi dưỡng

Cực đến đâu, bền vững chẳng lay

Thứ tư ăn đắng uống cay

Để dành bùi ngọt đủ đầy cho con

Điều thứ năm lại còn khi ngủ

Ướt mẹ nằm khô ráo phần con

Thứ sáu sú nước nhai cơm

Miễn con no ấm chẳng hờn chẳng ghê

Điều thứ bảy không chê ô uế

Giặt đồ dơ của trẻ không phiền

Thứ tám chẳng nở chia riêng

Nếu con đi vắng cha phiền mẹ lo

Điều thứ chín miễn con sung sướng

Dầu phải mang nghiệp chướng cũng cam

Tính sao có lợi thì làm

Chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm

Điều thứ mười chẳng ham trao chuốt

Dành cho con các cuộc thanh nhàn

Thương con như ngọc như vàng

Ơn cha nghĩa mẹ sánh bằng Thái sơn”.

(Kinh Báo Ân)

“ Này các Tỳ Kheo , sữa mẹ mà các Thầy thọ nhận nơi người mẹ từ vô lượng kiếp đến nay còn nhiều hơn nước của đại dương . Quý Thầy nên biết sữa của người mẹ là những giọt máu kết tinh thành những dòng sữa ngọt truyền đạt qua cho con , mỗi ngày đứa con bụ bẫm lớn lên đã rút tỉa tàn phá thân hình của người mẹ khô gầy héo mòn , chết sớm cũng vì con”. (Kinh Tương Ưng)

“Người con nào giàu có mà không biết hiếu thảo phụng dưỡng cha mẹ đó là cửa ngõ đưa đến bại vong”. (Kinh Đại Vân)

“Người nào muốn báo ơn nghĩa to lớn cả cha mẹ , không có cách nào hơn là phát tâm Bồ đề cầu giác ngộ , rồi tìm cách hướng dẫn người thân của mình và chúng sanh đồng phát tâm Bồ đề , đó là cách báo ân rốt ráo”. (Kinh Phương Tiện Phật Báo Ân)

“ Người con chí hiếu dù có gặp đại nạn như tai trời , ách nước , địa chấn…. sẽ thoát hiểm một cách an toàn. Nếu giàu thì được hưởng trọn vẹn gia tài không bị nghịch cảnh, chướng duyên , nội nghịch ngoại thù , luật vua phép nước , trộm cướp mất mùa… Nếu nghèo thì đời sống trong sạch thanh nhàn, trời người yêu thương, danh thơm xông khắp , không bị cảnh nợ nần khổ sở, ít bệnh tật, được tăng tuổi thọ… Sau khi chết được sanh Thiên”. (Kinh Hạnh Phúc)

“Giữa các loài hai chân

Chánh giác là tối thắng

Trong các loài con cái

Hiếu thuận là tối thắng”.

(Kinh Tăng Chi I)

Như bài viết: “Những câu nói hay về cha mẹ trong Phật Giáo“, chúng ta đã thấy đức Phật nói thật cụ thể, rõ ràng về ơn cha nghĩa mẹ và những phương cách báo hiếu thông thường mà ai cũng có thể làm được.

> Xem thêm: 300+ Stt hay về gia đình vợ chồng con cái ý nghĩa, hạnh phúc

Trích dẫn hay khác ngoài những câu nói hay về cha mẹ trong Phật Giáo

Trích dẫn hay khác ngoài những câu nói hay về cha mẹ trong Phật Giáo
Trích dẫn hay khác ngoài những câu nói hay về cha mẹ trong Phật Giáo

Bên cạnh những câu nói hay về cha mẹ trong Phật Giáo mà chúng tôi vừa chia sẻ, dưới đây là tổng hợp thêm những trích dẫn hay khác về đấng sinh thành, cùng tham khảo nhé!

 1. Đi khắp thế gian không ai sánh bằng mẹ

    Gian khổ cuộc đời ai nặng gánh hơn cha.

 1. Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ

    Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha.

 1. Tảo tần sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn

    Đưa tấm lưng gầy cha che chở đời con

 1. Hiếu:

   Thành kính tổ tiên ơn gia độ

    Báo ân phụ mẫu nghĩa sinh thành

 1. Con hiếu thảo cha mẹ vui

    Nhà hoà thuận muôn việc thành.

 1. Vời vợi non cao ơn dưỡng dục

    Mênh mông biển rộng đức sinh thành.

 1. Ơn sinh thành như đại hải

    Nghĩa dưỡng dục tỷ non cao.

 1. Ơn cha dưỡng dục dường non

    Thái Nghĩa mẹ sinh thành tựa biển Đông.

 1. Ân sâu nghĩa mẫu đông hải tựa

    Sinh thành công phụ thái sơn cao.

 1. Có phải cha mẹ hứa nhau từ kiếp trước

     Tạc lại hình con nguyên vẹn trái tim người.

 1. Cầu cho cha được thanh nhàn

      Chúc cho mẹ được an khang tuổi già.

 1. Cha là bắt đầu cho nguồn gốc, lý tưởng và tương lai. Mẹ là bắt đầu cho sự sống, tình yêu và hạnh phúc.
 2. Cha: có nghĩa là chỗ dựa, suốt đời con trọn vẹn yêu thương Mẹ: có nghĩa là mãi mãi, là cho đi không đòi lại bao giờ Con: có nghĩa là hơi ấm sưởi lòng cha mẹ lúc quạnh hiu.
 3. Cha là núi mẹ là sông, Các con hiếu thảo nhớ công sinh thành.
 4. Ai về tôi gửi buồng cau

      Buồng trước kính mẹ buồng sau kính thầy.

 1. Vạn cổ tình thâm ơn cúc dục

      Thiên thu nghĩa trọng đức sinh thành.

 1. Con đi xa cách muôn nơi

      Công cha nghĩa mẹ đời đời không quên.

 1. Công cha ngàn đời tâm tưởng mãi

      Nghĩa mẹ muôn thuở nhớ thương hoài.

 1. Công cha nghĩa mẹ ơn thầy

      Ngày sau khôn lớn ơn dày biển sâu.

 1. Bàn tay nối tiếp bàn tay

      Vai cha lưng mẹ cõng đầy ấm no.

 1. Đêm đêm con thắp đèn trời

      Cầu cho cha mẹ sống đời với con.

 1. Ân cha mẹ là đại dương vô tận

      Con chỉ là con sòng nhỏ lăn tăn.

 1. Biển Đông có lúc vơi đầy

      Chứ lòng cha mẹ biển trời nào dâng.

 1. Mẹ cha gánh vác hy sinh

      Mẹ cha quên cả thân mình vì con.

 1. Cha một đời oằn vai gánh nặng

      Mẹ một đời đôi dép lạc bàn chân.

 1. Khi con tát cạn biển đông

      Thì con mới hiểu tấm lòng mẹ cha.

 1. Có tát cạn biển đông mới tỏ tường lòng mẹ

      Không trèo qua non thái sao thấu hiểu tình cha.

 1. Tiết Vu Lan bâng khuân nhớ cha, ơn dưỡng dục

      Mùa báo hiếu ngùi ngùi thương mẹ, đức cù lao.

 1. Cha là hoa phấn giữa đời

     Thiên thu tình mẹ rạng ngời tâm con.

 1. Ơn dưỡng dục một đời con ghi tạc

      Nghĩa sinh thành trọn kiếp mãi không quên.

 1. Dù đi khắp bốn phương trời

     Công cha nghĩa mẹ không ai sánh bằng.

 1. Cha là chỗ dựa mẹ là gối êm, Nụ cười của con là niềm hạnh phúc.
 2. Trăng khuya trăng rụng xuống cầu

     Vì con cha mẹ dãi dầu nắng mưa.

 1. Cha mẹ giàu con thong thả

     Cha mẹ nghèo con vất vả gian nan.

 1. Cổ thụ là bóng mẹ cha

     Cây non là cả vườn hoa tuổi hồng

 1. Cha là núi mẹ là sông

      Các con hiếu thảo nhớ ơn sinh thành.

 1. Nghĩa mẹ như biển rộng

      Công cha như trời cao

      Ơn sinh thành dưỡng dục

      Vời vợi tựa trăng sao.

 1. Cha mẹ ơn sâu tựu đất trời

      Nuôi con lao nhọc chẳng đầy vơi

      Mở vòng tay lớn ôm con trẻ

      Dẫn dắt con đi suốt cuộc đời.

 1. Ơn cha bóng núi âm thầm

      Nghĩa mẹ lặng lẽ nước sông đầu nguồn

      Một đời dãi nắng dầm sương

      Nuôi con khôn lớn tình thương dạt dào.

Tục ngữ về mẹ

 1. Thêm một người quả đất sẽ chật thêm

      Nhưng thiếu mẹ thế giới đầy nước mắt.

 1. Con dẫu lớn vẫn là con của mẹ

      Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con.

 1. Dẫu con di suốt cuộc đời

      Vẫn không đi hết những lời mẹ ru. 

 1. Đưa kim qua nỗi ưu phiền.

      Mẹ ngồi vá lại cho nguyên sự đời.

 1. Mênh mông lòng mẹ thương ta

      Xin hòa thành bản tình ca dâng đời.

 1. Hãy nói rằng con thương mẹ, Chỉ thế thôi mẹ mãn nguyện rồi.
 2. Mẹ hiển nhiên như trời đất đã thành, Như cuộc đời không thể thiếu trong con.
 3. Trong tâm tưởng con muộn màng, viết lời cầu mong còn mẹ mãi trên đời.
 4. Đôi vai mẹ một gánh đầy huyền thoại

      Tình yêu thương hào phóng đến khôn cùng.

 1. Hình hài con khi còn là hạt bụi

      Lớn dần lên qua tim mẹ bao dung.

 1. Ngôn ngữ trần gian khờ dại quá

      Đựng sao đầy hai tiếng: Mẹ ơi!

 1. Nhìn lên vách con bước cùng với bóng, Mẹ bây giờ mới hiểu mẹ ngày xưa.
 2. Người con yêu quý nhất đời

      Chính là mẹ đó tuyệt vời tình sâu.

 1. Ngày nào con đau khổ không biết ngỏ cùng ai, Thì con ơi! Hãy gọi mẹ đến bên con.
 2. Mẹ là hoa cỏ mùa xuân

     Con như chim nhỏ hát mừng vang ca.

 1. Mẹ đi gánh nước ban mai

      Gánh hai ngọn núi với hai mặt trời.

 1. Con về nhặt ánh hoàng hôn

      Thắp lên nhớ mẹ bồn chồn mẹ ơi!

 1. Còn mẹ đời càng thêm tươi

      Con yêu mẹ quá nụ cười bao dung.

 1. Mẹ nằm chỗ ướt canh sương

      Chỗ khô lót tiếng ru nhường con thơ

 1. Con về đây quỳ bên gối mẹ

      Chợt thấy mình nhỏ bé biết bao nhiêu

 1. Nuôi con thân mẹ héo gầy

      Vì con mà mẹ lệ đầy viền mi.

 1. Mẹ là ngọn gió đưa êm

      Mẹ là dòng suối mơ huyền bao la.

 1. Con mang thơ đi gieo khắp nẻo

      Quên môi hồng mắt biếc mẹ thôi son

 1. Mênh mông bát ngát đại dương

      Cũng không sánh được tình thương mẹ hiền

 1. Ngàn năm tóc mẹ còn bay

      Ngàn năm tình mẹ sống đầy trong con.

 1. Bao la bóng nước biển đông

      Không bằng một nửa tấm lòng mẹ tôi

 1. Nửa đời phiêu bạc tha hương

      Bóng quê dáng mẹ trĩu vương tấm lòng

 1. Giơ đây trong cõi rộn ràng

     Lòng con vẫn nhớ lời vàng mẹ ru.

 1. Dấu chân mẹ dãi dầm thân cát bụi

      Gánh tình thương rong ruổi giữa chợ đời.

 1. Dù đi trăm suối nghìn sông

      Cũng không ra khỏi tấm lòng mẹ tôi

 1. Ngàn năm hồ dễ ai thương mẹ

      Như mẹ thương con giữa cuộc đời

 1. Kiếp sau xin được làm người

      Để nghe non nước vọng lời mẹ ru.

 1. Mẹ: Trọn một niềm thương, cả đời dầm sương, qua bao ngày vô thường.
 2. Phải đâu mẹ của riêng anh

      Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi!

 1. Mẹ là nguồn suối yêu thương, Mẹ là quê hương con đó.
 2. Mẹ là biển cả bao la

      Mẹ là câu hát chan hòa mến thương.

 1. Mẹ hiền mang nặng đẻ đau

      Chỉ mong con lớn con mau nên người.

 1. Mẹ hiền như thể trăng sao

      Một khi trăng lặn đất trời lung lay.

 1. Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc

      Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không.

 1. Con về quỳ giữa quê hương

      Thầm hôn lên những bước đường mẹ qua.

 1. Cánh cò cõng nắng cõng mưa

      Mẹ tôi cõng cả bốn mùa gió sương.

 1. Đừng để một ngày kia mẹ mất mới giật mình khóc lóc, Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ.
 2. Nghĩ về mẹ trời luôn tươi sắc nắng,

      Hoa trong vườn không nắng cũng xôn xao.

 1. Ai người chia sớt nỗi buồn

      Mẹ tôi gánh mãi hoàng hôn một mình.

 1. Mẹ là đất mẹ là hoa

      Mẹ là chân lý soi con sáng ngời.

 1. Mẹ ơi trời đất bao nhiêu

      Tâm con hướng mẹ bao nhiêu đất trời.

 1. Mẹ là sữa ngọt quê hương

      Rót vào thiên kỷ nguồn hương cho đời.

 1. Xin ấp ủ trọn đời tình mẹ

      Bóng mẹ hiền giữa trái tim con.

 1. Mẹ mang một nắng hai sương

      Đem ra chợ đổi làm đường con đi.

 1. Trong vũ trụ có lắm kì quan. Nhưng kì quan tuyệt vời nhất vẫn là trái tim người mẹ.
 2. Hương thơm vạn đóa hoa hồng

      Đâu bằng tình mẹ mặn nồng trong con.

 1. Hoa này tàn thì hoa khác nở

      Mất mẹ rồi vạn thuở tìm đâu.

 1. Tôi không khóc khi cài hoa trắng

      Vì trong hoatôi thấy mẹ cười

 1. Ngó lên ngó xuống mà vui

      Ngó về quê mẹ ngậm ngùi nhớ thương.

 1. Con đi khắp vạn nẻo đường

      Giờ con mới hiểu tình thương mẹ hiền.

 1. Ôm con mẹ đếm sao trời

      Đếm hoài không hết một đời long đong.

 1. Võng đưa ai hát xa vời

      Tưởng như thấy lại từng lời mẹ ru.

 1. Cuộc đời lắm nỗi đắng cay

      Nuôi con đâu kể tháng ngày gian nan

 1. Con suốt đời là dòng sông nhỏ bé

      Còn mẹ hiền là biển cả mênh mông.

 1. Nhớ đến mẹ một khung trời rộng mở

      Chan chứa đầy hơi ấm của yêu thương.

 1. Mẹ vầng trăng sáng thiên thu

        Soi đường con bước lãng du hải hà.

 1. Mẹ là tất cả mẹ ơi!

        Trăm năm mẹ gánh đời con lưng còng.

 1. Ôi tình mẹ sao ngọt ngào đến thế

        Để tràn trề sâu lắng nặng tim con.

 1. Xuân về cho nở cánh hoa

        Vu lan về để nhớ ngày mẹ thương.

 1. Cảm ơn mẹ đã cho con dòng sữa

        Cho niềm tin chan chứa giữa xuân đời.

 1. Hy sinh tất cả quên gian khổ

        Lòng mẹ là trời vạn nhớ thương.

 1. Lời ru của mẹ thuở nào

        Đưa con qua những sóng đời bể dâu. 

 1. Thời gian nước cuốn xuôi dòng

        Lòng con nhớ mẹ như sông chảy hoài.

 1. Mẹ đừng quá nhiều thương nhớ

        Kẻo tóc bạc rồi nay lại bạc thêm.

 1. Mẹ già một nắng hai sương

        Trải thân làm bóng mát đường con đi.

 1. Cúi đầu mong mẹ thứ tha

        Chữ hiếu chưa trả xót xa nỗi lòng

 1. Đôi vai mẹ một gánh đầy huyền thoại

        Tình yêu thương rộng lớn đến khôn cùng.

 1. Nuôi con mãn kiếp quên thân xác

        Ơn mẹ ngàn đời mãi vấn vương.

 1. Mẹ là ngọn gió đưa êm

        Mẹ là dòng suối mơ huyền bao la.

 1. Mẹ già như chuối ba hương

        Dạt dào tình mẹ niềm thương vô bờ.

 1. Vì con sống… mẹ suốt đời lam lũ

        Vì con vui… mẹ gánh hết buồn đau.

 1. Nuôi con thân mẹ héo gầy

        Vì con mà mẹ lệ đầy viền mi.

 1. Mong con cuộc sống bình yên

        Để mẹ lắm nỗi ưu phiền lắng sâu.

 1. Mẹ nghèo nón lá tả tơi

        Mong sao con trẻ vào đời bình yên.

 1. Mẹ nghèo mưa dột mái tranh

        Trải bao bất hạnh muôn phần gian truân.

 1. Nếm đủ cao lương muối vẫn hàng đầu

        Đi khắp gầm trời không ai bằng mẹ.

 1. Sông quê con nước hiền hoà

        Con xa lòng mẹ phong ba quê người.

 1. Bao năm gian khổ héo hon

        Mẹ luôn cam chịu nuôi con nên người. 

 1. Trải qua thập tử nhất sinh

        Mẹ già sống mãi yên bình bên con.

 1. Ngàn năm tóc mẹ còn bay

        Ngàn năm tình mẹ sống đầy trong con

 1. Nhớ con tựa cửa chờ mong

        Mắt mờ khô lệ mẹ trông con về.

 1. Chặng đường bao nỗi đắng cay

        Nuôi con dâu kể tháng ngày gian nan

 1. Lặng nhìn sợi tóc như sương

        Vướng trên đầu lược mà thương mẹ già.

 1. Lên non mới biết non cao

        Nuôi con mới biết công lao mẹ hiền.

 1. Mẹ già như chuối chín cây

        Gió lay mẹ rụng con phải mồ côi.

 1. Cho dù xa cách biển đông

        Mênh mông tình mẹ ngát lòng đại dương.

 1. Đêm thu dưới ánh trăng vàng

        Ngóng về quê mẹ lệ tràn bờ mi.

 1. Khi con vui đất trồng hoa mới

        Thì mẹ nghiêng vai gánh tết về.

 1. Chiều chiều ra đứng ngõ sau

        Trông về quê mẹ ruột đau chín chìu.

 1. Chiều chiều chim vịt kêu chiều

       Bâng khuâng nhớ mẹ chín chiều ruột đau.

 1. Mẹ là dòng sữa ngọt ngào

        Là lời ru để con vào giấc mơ

        Mẹ là cả một vài thơ

        Là câu hát dịu ầu ơ ví dầu.

 1. Học sói trán chưa viết tròn chữ mẹ

        Đi mòn chân chẳng kịp điệu ví dầu

        Nụ vô thường nở ra trời dâu bể

        Câu tình ca hát mãi chẳng nên lời.

> Xem thêm: 99+ Những câu nói lạnh lùng của con gái

Hy vọng qua bài viết “những câu nói hay về cha mẹ trong Phật Giáo”, bạn có thể tìm được một trích dẫn hay nói về công ơn của đấng sinh thành. Nếu còn bất cứ thắc mắc nào, đừng ngần ngại để lại câu hỏi để được giải đáp miễn phí nhé. Thân chào!

5/5 - (1 bình chọn)