Điều khoản sử dụng

Chào mừng đến với https://phunudep24h.com/! Đây là các Điều khoản Sử dụng mô tả quy tắc và quy định khi truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng https://phunudep24h.com/, bạn chấp nhận và đồng ý tuân thủ các Điều khoản Sử dụng này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào trong các điều khoản này, xin vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi.

Sở hữu trí tuệ

Tất cả nội dung trên https://phunudep24h.com/, bao gồm các bài viết, hình ảnh, video, đồ họa, logo và nhãn hiệu, được bảo vệ bởi quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm bản quyền và luật thương hiệu. Bạn không được sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc khai thác bất kỳ nội dung nào từ trang web của chúng tôi mà không có sự cho phép trước bằng văn bản từ các chủ sở hữu tương ứng.

Sử dụng nội dung

Nội dung được cung cấp trên https://phunudep24h.com/ chỉ mang tính chất thông tin. Trong khi chúng tôi cố gắng đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của thông tin, chúng tôi không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào, rõ ràng hay ngụ ý, về tính đầy đủ, chính xác hoặc phù hợp của nội dung. Mọi sự phụ thuộc vào thông tin được cung cấp là do riêng bạn chịu đựng.

Hành vi người dùng

Khi sử dụng https://phunudep24h.com/, bạn đồng ý tuân thủ các hướng dẫn sau: Không đăng hoặc truyền bất kỳ nội dung nào là bất hợp pháp, lạm dụng, xúc phạm, gây hại, khiêu dâm hoặc có tính chất gây phản cảm khác. Không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào có thể làm gián đoạn hoặc xâm phạm tính năng hoặc an ninh của trang web của chúng tôi. Không giả mạo bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hoặc đại diện sai quyền lợi của bạn với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào. Không cố gắng truy cập trái phép vào bất kỳ phần nào của trang web hoặc hệ thống liên quan của chúng tôi.

Liên kết của bên thứ ba

https://phunudep24h.com/ có thể chứa liên kết đến các trang web của bên thứ ba không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi không có quyền kiểm soát nội dung, chính sách bảo mật hoặc thực hành của các trang web này. Chúng tôi không chứng nhận hoặc chịu trách nhiệm cho nội dung hoặc hành động của các trang web bên thứ ba. Bạn truy cập các trang web này tự chịu rủi ro của riêng mình.

Quyền riêng tư

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và xử lý thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi. Bằng cách sử dụng https://phunudep24h.com/, bạn đồng ý với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của bạn như mô tả trong Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi.

Miễn trừ trách nhiệm

Trong bất kỳ trường hợp nào, https://phunudep24h.com/ hoặc đội ngũ của chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, tuỳ ý hoặc trừng phạt nào, cũng như bất kỳ thiệt hại mất lợi nhuận, dữ liệu hoặc danh tiếng nào.

Thay đổi về Điều khoản Sử dụng

Chúng tôi giữ quyền thay đổi hoặc cập nhật Điều khoản Sử dụng này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Bạn có trách nhiệm xem xét các điều khoản này định kỳ. Bằng cách tiếp tục sử dụng https://phunudep24h.com/ sau bất kỳ thay đổi nào, bạn chấp nhận và đồng ý với Điều khoản Sử dụng đã được sửa đổi.

Luật pháp áp dụng

Điều khoản Sử dụng này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của [quốc gia/địa phương của bạn]. Mọi tranh chấp phát sinh dưới hoặc liên quan đến các điều khoản này sẽ thuộc thẩm quyền độc quyền của các tòa án nằm tại [quốc gia/địa phương của bạn].

Được cập nhật lần cuối: [27/05/2023]

Bằng cách sử dụng https://phunudep24h.com/, bạn xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với các Điều khoản Sử dụng này.